گروه پارسیان به عنوان یك گروه پیشگام ایرانی همزمان با گسترش توانمندیها و فعالیتهای خود در زمینه‌های طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه های برق‌رسانی صنعتی، در صنایع پالایشگاهی ، پتروشیمی ،گاز ،همچنین خطوط قطارهای شهری و حومه‌ای و برقی كردن خطوط ریلی، خطوط انتقال نیرو، پستهای فشارقوی و فشار متوسط، نیروگاهها، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق با كارفرمایان مختلف در داخل و خارج از كشور، در حال حاضر یكی از بزرگترین گروه شركت ‌های پروژه های كلیدگردان ایرانی در این زمینه می باشد. سوابق ، بیانگر رضایت كارفرمایان از عملكرد این گروه در پروژه‌های اجراء شده می‌باشد.

گروه پارسیان در زمینه‌های پروژه های انتقال نیرو، اولین و بزرگترین صادر كننده خدمات فنی- مهندسی و بعنوان اولین تولیدكننده كلیدخانه های گازی فشار قوی (GIS) در كشور است كه پروژه های متعددی در كشورهای سوریه، امارات متحده عربی، بنگلادش، افغانستان، بنین، یمن و نیجر را انجام داده یا در دست اجرا دارد و درسه دوره عنوان صادركننده نمونه خدمات فنی- مهندسی را كه افتخاری برای این گروه است٬ بدست آورده است.

Parsian HV Substation Development Co.

  شركت پارسیان توسعه پستهای فشار قوی

پیمانكار عمومی در پروژه‌های انتقال و پستهای فشارقوی

Parsian Rail & Power Supply Development Co.

شركت توسعه ریل نیروی پارسیان

پیمانكار عمومی جهت برق رسانی صنایع در پروژه های نوسازی و ارتقاء سیستم الكتریكی قطارهای برقی

Peimann Khotoot Gostar Co.

شركت پیمان خطوط گستر

پیمانكار عمومی در پروژه‌های خطوط انتقال انرژی و سیستم‌های حفاظت و كنترل نیومریك در پستهای فشارقوی

Parsian Power & Industry Development Co.

شركت پارسیان توسعه نیروگاهها و صنایع

پیمانكار عمومی در پروژه‌‌های تولید انرژی و صنایع نیروگاهی