شركت توسعه نيروگاهها و صنايع پارسيان با هدف فعاليت در زمينه توسعه صنايع زيربنايي همچون نيروگاه ، نفت ، گاز ، پتروشيمي، سيمان و فولاد در سال 1371 تاسيس شده و تاكنون با تلاش مستمر، به اهداف با ارزشی در اين راستا دست يافته و نيازهاي كارفرمايان متعددی را برآورده ساخته است. طيف خدماتی که توسط اين شرکت ارائه می گردد شامل طراحي مهندسي اعم از مفهومي ، پايه وتفصيلي ، تامين تجهيزات ، اجرا و مديريت پروژه های صنعتی است . اين شركت با بهره گيری از نظام مديريت کيفيت بر اساس استانداردهاي ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:2007، همواره در راستاي ارتقاء كيفي پروژه ها كوشش نموده است.