پروژه های گروه پارسیان

0

درباره گروه پارسیان

پارسیان، نماد اعتماد و خودباوری

گروه پارسيان در بهمن ماه سال 1371 با تأسيس شركت توسعه پست هاي فشار قوي پارسيان بعنوان اولين شركت پيشگام ايراني با هدف بومي سازي مهندسي و زمينه سازي براي انتقال دانش فني، و فراهم نمودن بستر براي كاربرد تجهيزات ساخت داخل با سرمايه گذاري مشترك وزارت نيرو و بخش خصوصي، هم رديف با شركتهاي مپنا و فرآب بعنوان پيمانكار عمومي در كنار احداث ساير صنايع زيربنائي صنعت برق تاسيس گرديد.

اين شركت با انجام موفقيت‌آميز بزرگترين پروژه برق‌رساني در شبكه سراسري انتقال برق ايران (42 پست 400 و 230 كيلوولت)كه با اعتماد ﻣﺴﺌولين محترم وقت صورت پذيرفت، صلاحيت خود را در عمل با اجراي موفق پروژه مذكور اثبات نمود .

 

نگاهی بر تاریخچه گروه پارسیان

1400

1392

1387

1389

برق رسانی خط 1 مترو شیراز

1380

1380

راه اندازي و به بهره برداري رساندن اولين پست تمام نيومريک ايران در نيروگاه کازرون

1371

1371

تاسیس شرکت توسعه پست هاي فشارقوي پارسيان در بهمن ماه سال ۱۳۷۱

1400

1392

1387

1389

برق رسانی خط 1 مترو شیراز

1380

1380

راه اندازي و به بهره برداري رساندن اولين پست تمام نيومريک ايران در نيروگاه کازرون ​

1371

1371

تاسیس شرکت توسعه پست هاي فشارقوي پارسيان در بهمن ماه سال ۱۳۷۱

پروژه های بین المللی

آفریقا

نیجر
بنین

بنگلادش

دبی

یمن

سوریه

افغانستان

Niger

 
 
 
 
 

Benin

 
 
 
 
 

Yemen

 
 
 
 
 

Syria

 
 
 

Afghanistan

 
 
 
 
 

Bangladesh

 
 
 
 
 
 

United Arab Emirates