بزرگ ترین پروژه برق رسانی شبکه سراسری انتقال برق ایران

شرکت توسعه پست هاي فشارقوي پارسيان در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ در راستاي سياست هاي راهبردي انرژي و تقويت نهادهاي مديريتي پروژه هاي کلان به عنوان پيمانکار عمومي پست هاي انتقال نيرو تاسيس شد. این شرکت به عنوان اولین شرکت پیشگام ایرانی با هدف بومی سازی مهندسی و زمینه سازی برای انتقال دانش فنی، و فراهم نمودن بستر برای کاربرد تجهیزات ساخت داخل با سرمایه گذاری مشترک وزارت نیرو و بخش خصوصی به عنوان پیمانکار عمومی در کنار احداث سایر صنایع زیربنایی صنعت برق تاسیس گردید.

شرکت توسعه پست هاي فشارقوي پارسيان بلافاصله در مناقصه بين المللي ۲۵ دستگاه پست فشارقوي ۴۰۰ و ۲۳۰ کيلوولت که از مهم‌ترين پروژه هاي انتقال نيروي کشور به حساب مي آمد شرکت کرد و با ارائه بهترين مشخصات فني و پايين ترين پيشنهاد قيمت همچنين جلب اطمينان جهت مديريت پروژه طراحي مهندسي و تامين تجهيزات پست هاي مذکور موفق شد مسئوليت اين پروژه ملي را به عهده گيرد.

این شرکت با انجام موفقیت آمیز ترین بروه برق رسانی در شبکه سراسری انتقال برق ایران که با اعتماد مسولین وقت صورت پذیرفت، صلاحیت خود را در عمل با اجرای موفق پرژه مذکور اثبات نمود.