شركت توسعة پستهاي فشار قوي پارسيان  با بكارگيري توان و امكانات كارشناسان ايراني و با دو دهه تجربه در صنعت برق كشور در زمينه هاي مختلف توليد، توزيع، انتقال نيرو و نيز پروژه هاي صنعتي و زيربنايي كشور منابع انساني خود را بالاترين سرمايه سازماني دانسته و همواره در جهت اعتلاي اين سرمايه عظيم تلاش نموده است. بهبود عملكرد فرايندي و ارتقاء بهره وري به منظور افزودن سهم بازار از طريق افزايش رضايت كارفرمايان، از اهداف اصلي استقرار سيستم مديريت يكپارچه (ISO 45001:2018;9001:2015; ISO 14001:2015 )  مي باشد و در اين راستا رئوس خط مشي اجراي فعاليت هاي سازماني به شرح زير تعيين گرديده است :

 

 
 
 
  • افزايش رضايت مشتريان از طريق تعيين و تامين خواسته هاي ايشان و ارتقاء سطح كيفيت ،ايمني ، بهداشت و زيست محيطي خدمات فني و اجرايي.
  • خلق محيطي ايمن، سلامت و سرشار از شادابي و نشاط و ارج نهادن به ارزش هاي افراد و اعضاي سازمان
  • تعهد به رعايت قوانين و مقررات ايمني و زيست محيطي موجود در كشور
  • بهبود عملكرد ايمني ، بهداشت و محيط زيست از طريق كاهش عوامل بالقوه آسيب رسان
  • تلاش بي وقفه براي بهبود مداوم كيفيت ،ايمني بهداشت و محيط زيست خدمات فني و اجرايي درتمام مراحل پروژه از طريق پايش و اندازه گيري مناسب فرآيندهاي مرتبط و تعيين ميزان اثر بخشي آن.
  • تخصيص بهينه منابع از طريق مديريت برنامه ريزي و بكارگيري بهينه منابع شامل نيروي انساني، نرم افزار و سخت افزار.
  • تلاش جهت استفاده بهينه از سرمايه هاي انساني از طريق ارتقاء شايستگي كاركنان و افزايش فرصتهاي برابر يادگيري جهت كاركنان

 

انتظار مي رود همكاران محترم تفكر سازماني خود را بر مبناي رئوس  خط مشي فوق بنا نمايند و آن را با مشاركت خود تحقق بخشند و در كسب نتايج مطلوب و ايجاد محيطي سالم، ايمن و با طراوت كوشا باشند.

PG-MG-IM-01

مدير عامل