خط 2 مشهد

اين شرکت بعنوان پيمانکار EPC بخش برق اين خط حضور دارد.

حضور در مناقصات و کسب حدنصاب عالی:

برقرسانی به خط 3 متروی تهران، برقرسانی به منوريل قم ، برقرسانی به خط يک اصفهان , برقی کردن راه آهن تهران مشهد , برقی کردن راه آهن صوفيان شبستر , سيگنالينگ خط يک اصفهان ,پستهای گازی خط 2 متروی کرج , پستهای برق پالايشگاه تهران که کسب امتياز فنی در آن مناقصات گواه برتری فنی اين شرکت در کشور مي‌باشد.