بزرگ ترین پروژه برق رسانی شبکه سراسری انتقال برق ایران

شرکت توسعه پست هاي فشارقوي پارسيان در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ در راستاي سياست هاي راهبردي انرژي و تقويت نهادهاي مديريتي پروژه هاي کلان به عنوان پيمانکار عمومي پست هاي انتقال نيرو تاسيس شد. این شرکت به عنوان اولین شرکت پیشگام ایرانی با هدف بومی سازی مهندسی و زمینه سازی برای انتقال دانش فنی، و […]

خط1 متروی شيراز

اين شرکت در نيمه دوم سال 1389 قراردادي را بصورت EPC  براي برقرسانی به خط 1 متروی شيراز جهت اجرای پستهای تغذيه سيستمهای ايستگاه و تونل، UPS  های  کليه خط و اجرای شبکه کابلی  منعقد نموده است.

خط 2 مشهد

اين شرکت بعنوان پيمانکار EPC بخش برق اين خط حضور دارد. حضور در مناقصات و کسب حدنصاب عالی: برقرسانی به خط 3 متروی تهران، برقرسانی به منوريل قم ، برقرسانی به خط يک اصفهان , برقی کردن راه آهن تهران مشهد , برقی کردن راه آهن صوفيان شبستر , سيگنالينگ خط يک اصفهان ,پستهای گازی […]