طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و تامین مالی پروژه های پست های فشارقوی
 
 
 
 
پست های فشار قوی پارسیان

شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان در زمینه پیمانکاری به عنوان یک شرکت قابل اعتماد، عملگرا و نوآور در طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا و تامین مالی طیف گسترده ای از پروژه های پست های فشارقوی، خطوط انتقال نیرو و همچنین طرح های نیروگاهی به صورت کلید گردان فعالیت می کند که دارای گواهینامه صلاحیت رتبه 1 به روش طرح و ساخت در رشته ی برق-توزیع و انتقال نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطوط انتقال انرژی، مخابرات، اسکادا و اتوماسیون صنعتی

 
 
 
 
 
 
 
 
1.223

شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان یکی از بزرگ ترین شرکت ها در زمینه حفاظت و کنترل نیومریک پست های فشار قوی با بیشترین سابقه عملکرد می باشد. این شرکت متولی پروژه های خطوط انتقال انرژی، مخابرات، اسکادا و اتوماسیون می باشد که دارای گواهینامه صلاحیت رتبه 2 به روش طرح و ساخت در رشته دیسپاچینگ و مخابرات  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیمانکار عمومی در پروژه های تولید انرژی
 
 
 
 
 
14

شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان پیمانکار عمومی در پروژه های تولید انرژی با استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچک و انرژی های تجدید پذیر می باشد.

 
 
 
 
 
 
تامین انرژی الکتریکی قطارهای برقی و متروی شهری
 
 
 
 
 
Parsian-Rail-3

شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان متولی طراحی سیستم و تامین انرژی الکتریکی قطارهای برقی و متروی شهری و تامین سوئیچگیرها و شبکه بالا سری و رکتیفایرها و سیستم سیگنالینگ و اسکادای شبکه ریلی و کلیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز .